Kum for strømningskontroll (siden er under oppdatering)

 

Kum beregnet for opp til 10 liter pr. sekund.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kum med justerbar strømningskontroll opp til 29 liter pr. sekund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet over viser kum sett ovenfra. Toppen av røret som går ned i kummen fungerer som nødoverløp. Strømningsregulator

0-29 l/sek vist på bildet over til høyre plasseres i rør som går inn til venstre nederst i kummen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skissen til venstre viser kum sett fra siden.

    Skissen over viser kum sett ovenfra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<- Tilbake til Andre Produkter

  

<- Tilbake til Hovedside
 

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no