Slamavskillere

 

1 og 2 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m3 og 2 m3 slamavskillere har iutgangspunktet 2 kammer, men kan mot bestilling leveres uten skille-vegg.

Det kan leveres skjøteringer på 50 cm og 100 cm høyde for større nedgravings-dybder.

Tankene leveres med 110mm gummiforing og låsbart lokk, med monterings anvisning festet på hver tank.

Maksimal nedgravings-dybde er 1 m fra terreng til tankhals.

 

 

 

4 m3

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 m3 slamavskiller leveres med 3 kammer der hovedkammeret er 3,12 m2. Slamavskilleren har total arbeidsflate på hele

4,15 m2 som gir lang strømningsvei og derved langsom vandring på slammet. Det kan leveres skjøteringer på 50 cm og

100 cm høyde for større nedgravings-dybder. Tankene leveres med 110mm gummiforing og låsbart lokk, med monterings-

anvisning festet på hver tank. Maksimal nedgravings-dybde er 1 m fra terreng til tankhals.

 

 

 

 7 m3

 

 

 

 

7 m3 slamavskiller har følgende

spesifikasjoner:

 

- Diameter 200 cm.

- Høyde bunn til innløp 175 cm.

- Høyde bunn til utløp 165 cm.

- Høyde stigerør 45 cm.

- Diameter stigerør 60 cm.

- Total høyde 245 cm.

- Antall kammer 3 stk.

- Hovedkammer 3/4 av volum. 

 

 

 

 

 

 

 

Slamavskilleren leveres med låsbar lokk og pakning for inn-/utløp samt dykk i utløp. Maks nedgravningsdybde er 1 m fra

terreng til tankhals. Slamavskilleren plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt slamavskilleren

fylles 20 cm med sand eller steinfri masse. Anbfalt kornstørrelse 4 - 16 mm. Tankene leveres med 110mm gummiforing

og låsbart lokk, og med monteringsanvisning festet på hver slamavskiller.

 

 

 

Større slamavskillere

Større slamavskillere skaffes på forespørsel. Disse vil ha samme spesifikasjoner som for 7 m3 slamavskillere, men vil ha

større lengde avhengig av volum.

  

Under er fabrikantens tabell for antall boligenheter med tilhørende anbefaling for volum på slamavskiller.

Tabellen viser også hva lengden for slamavskilleren blir for det enkelte volum (diameter 200 cm):

  

 

Antall boligenheter
 
Volum slamavskiller (m3) Total lengde slamavskiller (cm)
2 7,0 300
3 9,5 390
4 12,0 480
5 14,0 552
6 15,5 606
7 16,5 642

 

 


 

Tette tanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tette tanker /samletanker leveres med volum fra 1 m3 til 30 m3. Samletank kan brukes der utslipp/infiltrasjon til sjø/

terreng eller tilkobling til offentlig kloakk ikke er mulig. Nivåvarsler som varsler når tanken bør tømmes kan

leveres som ekstrautstyr. Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110mm innløp og låsbart lokk. Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 20 cm med sand eller

steinfri masse. Monteringsanvisning er festet på hver tank. Maks nedgravningsdybde er 1 m fra terreng til tankhals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

<- Tilbake til Andre Produkter 

 

<- Tilbake til Hovedside

  

 

 

 

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no