De fleste større rådgivningsfirma kan foreta prosjektering av infiltrasjons- og fordrøyningsløsninger. VA-Systemer har erfaring med flere av de større rådgivningsfirmaene og kan gjerne anbefale personell/firmaer ut fra problemstillingene i det enkelte prosjekt.

 

I tillegg kan vi bidra med prosjekteringsråd og DWG (AutoCAD) tegninger til ansvarlig prosjekterende. For større overvannsprosjekter anbefaler vi bruk av simuleringsmodeller som SWMM eller MOUSE. SWMM kan lastes ned gratis fra det amerikanske miljøverndepartementet her. På tross av at dette er et gratis program er det et av de mest anerkjente programmene for alle typer av overvannsberegninger inkludert strømninger i rør.

 

 

Dimensjonering

 

Overvann

Volumberegning for Stormtech kammer SC 740 (pdf).

 
Infiltrasjonskammer

Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg ved bruk av kammer i forhold til dimensjonering med vasket pukk (pdf).

 

 

 

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no