Infiltrasjonskammer

 

Infiltrasjonskammer er en direkte erstatning for den tradisjonelle en meter brede infiltrasjonsgrøfta som består av pukk, infiltrasjonsrør og geotekstil.

I forhold til tradisjonelt anlegg kan du ved bruk av kammer redusere grøftelengden med 30% eller mere, og du bruker kun stedlig masse i grøften. I tillegg gjøres installasjonen av kamrene på en brøkdel av tiden i forhold til pukk, rør og geotekstil.

 

I tillegg til reduserte innstallasjonsutgifter vil du også få et betydelig mer effektivt system sammenliknet med en tradisjonell infiltrasjonsgrøft. Hemmeligheten ligger i kammerets konstruksjon.

 

Infiltrasjonskammeret har en spesialkonstruert sidevegg som gir et infiltrasjonsareal for sideveggene under innløpsnivået som er mer enn dobbelt så stort som en tradisjonell infiltrasjonsgrøft med samme lengde.

Infiltrasjonskammer har en helt åpen bunn som gir over dobbelt så effektiv infiltrasjon nedover som et konvensjonelt infiltrasjonsanlegg, hvor stein hemmer effluentens (utløpsvannet fra slamavskiller) strømning ned i jorda.

 

Infiltrasjonskammer er støpt av HD (High Density) PolyTuff™ (polyetylen), som består bla. av resirkulert plastmateriale. Materialet har en høy mekanisk styrke og er resistent mot kjemisk nedbrytning. Kammeret påvirkes ikke av avløpsvannets sammensetning, heller ikke av UV-lys. Fabrikken som lager kamrene er ISO 9001:2000 sertifisert.

 

 

 

 

Brosjyrer/veiledninger           Referanser/Bilder              


VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no