Overvannsløsninger

Vi fører to av verdens ledende løsninger for fordrøyning og infiltrasjon av overvann.

 

           Stormtech

StormTech kan legges med minimal overdekning

(selv under sterkt trafikkerte arealer) på grunn av

den unike oppbygning som gjør at det er massen

rundt kamrene som bærer overliggende vekt. StormTech kan benyttes både til infiltrasjon og/eller fordrøyning av overvann/regnvann. Sammenlignet

med pukkfylte bassenger gir denne løsningen større lagringsvolum, bedre infiltrasjonsevne og mulighet

for vedlikehold og lang levetid.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Raintank

D-Raintank er en kube-basert løsning der kassetter laget av høykvalitets polypropylen (pp) legges slik at de former et gitterbasert basseng. Systemet kan monteres med gjennom-gående "Fri flyt" (Freeway) rør der slam samles opp og enkelt kan spyles ut. D-Raintank har høy effektiv lagringskapasitet (95%) og kan brukes som både fordrøyning og/eller infiltrasjon. Systemet er enkelt å installere, og fleksibel installasjon sikrer effektiv bruk av areal.  

 

Fri-flyt (Freeway) rørene har slisser i toppen slik at vann

renner ledes ut i bassenget, mens grus/slam fanges opp

og  blir liggende igjen i bunnen av rørene. Dette kan så

enkelt spyles ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no