StormTech

Er verdens ledende infiltrasjonsløsning for regnvann (overvann).

 


StormTech har utviklet et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, og/eller infiltrere overvann lokalt.

Den strukturelle styrken gjør at Stormtech kammer kan plasseres under veger og andre trafikkerte arealer, og Stormtech er konstuert for å tåle last på hele 14,5 tonn akseltrykk. For dette trengs kun 46cm overdekning av selvkomprimerende masse og asfaltdekke.  Dette gjør systemet plassbesparende og kostnadseffektivt.

Ett kammer Stormtech vil ferdig installert (inkludert porevolum i omliggende masse) gi en lagringskapasitet på hele 2100 liter. I forhold til magasiner av stein og pukk trenger Stormtech bare 40% av arealet for å ta hånd om samme mengde overvann. 

 

Informasjon om StormTech:

 

 

Hovedmeny

 

<- Tilbake

 

 

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no