Prosjekter/bilder

 

OVERVANN

 

          utførende Senderud Gravemaskindrift AS

          prosjektering Lars Myhre Østfold AS,

          utførende Askim og Mysen Rør AS

 • SmartClub Vestby,

          prosjektering Techno Consult Møre AS,

          utførende Bermingrud Entreprenør AS

 • Hovin skole, Åsgrena, Stormtech 105m3

Prosjektering Utførende / prosjekterende: Nordby Maskin

 • Fordrøyningsanlegg, Flisa

Utførende / prosjekterende: Engelsrud Anlegg A/S, Flisa

 • Bjørkelangen Park, Boligkompleks

Utførende / prosjekterende: Øvre Romerike prosjektering

 • Hera Vekst, Elverum

Utførende / prosjekterende: Entreprenør Auden Senderud AS

 • Østre Aker vei 31, Oslo

Prosejektering: Sweco Norge

Utførende: Haakanes Maskin AS

 

 • Hamjern Bil, Elverum, StormTech 120m3
 •  

  Prosjektering: YC Rør AS, Elverum

  Utførende: Entreprenør Rune Øvergaard AS

  • TINE Meierier Øst, Oslo

  Utførende / prosjekterende: Erichsen & Horgen

  • Aursmoen Skole, Aurskog

  Utførende / prosjekterende: Askim & Mysen Rør

  • Terningen Arena, Elverum

  Utførende / prosjekterende: Entreprenør Rune Øvergaard AS

  • Terningen Barnehage, Elverum, Stormtech

  Utførende / prosjekterende: Entreprenør Rune Øvergaard AS

  • Nye Maxbo Hvam, 2 anlegg, Stormtech

  Prosjektering: Øvre Romerike Prosjektering

  Utførende: Johan Rognerud AS

  • Kennel Rena Leir, Åmot kommune

  Utførende / prosjekterende: YC Rør, Elverum

  • Rundkjøring Rv 3, Elverum

  Utførende / prosjekterende: Entreprenør Rune Øvergaard AS

  • Rundkjøring Skurva, Lillehammer, D-Raintank 14,7m3

  Utførende / prosjekterende: Anlegg Øst / Sweco Norge AS

  • Princess Gruppen, Ski

  Utførende / prosjekterende: Askim og Mysen Rør   

    

   

   

  INFILTRASJONSKAMMER
   

            prosjektering: Sweco Grøner AS avd. Hamar,

            utførende:      Torbjørn Bråten AS

            prosjektering: Sweco Grøner AS avd. Hamar,

            utførende:      Wiggo Rønningen Maskin AS

            prosjektering: Sweco Grøner AS,

            utførende:      Skogen Entreprenør AS 

            prosjektering: Gøran Løkken, Fåvang

  • Diverse anlegg Midt-Gudbrandsdal

  prosjektering: Gøran Løkken, Fåvang

  • Enebolig

  Utførende / prosjekterende: Risdal, Skåbu

  • Enebolig

  Utførende / prosjekterende: Valdres Varme & Rør

  • Gårdsbruk og noen hytter

  Utførende / prosjekterende: Hovengen, Valdres

  • Eneboliger og hytter i Nord-Gudbrandsdal

  Utførende / prosjekterende: Skogen Entreprenør AS

  • Hyttefelt Valdres

  Utførende / prosjekterende: Vidar Tørstad AS

  • Flere hytteområder Valdres

  Utførende / prosjekterende: Vaset Bygg AS

  • Hyttefelt Trysil

  Utførende / prosjekterende: Vika Hyttemiljø

  • Hyttefelt Leira

  Utførende / prosjekterende: Løvbrand Maskin

  • Hyttefelt Valdres

  Utførende / prosjekterende: Geir Hovda AS

  • Eneboliger og hytter

  Utførende / prosjekterende: Entreprenør Kristian Gården og Sønner AS

  • Eneboliger og hytter Nord-Gudbrandsdal

  Prosjektering: Sweco Grøner AS,

  VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no