Enebolig, Tessand
Klikk på bilder for større utgave

Graving av grøft

Synkeprøve

Montert kammer rekke med inspeksjonsrør

Montert kammer rekke med inspeksjonsrør

Rørkobling inn i infiltrasjonskammer

Rør fra slamavskiller til kammer
VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no