D-Rainclean: Infiltrasjon og rensing i samme system

D-Rainclean er et rensesystem der infiltrasjonskanaler

 fylles med filtermedia. Det rensede vannet kan deretter

infiltreres på stedet, eller ledes til ønsket område. Forskjellige

filtermedia kan benyttes, bla med mulighet for fjerning av opp

til 95% tungmetaller.

Mere informasjon om D-Rainclean finner du her.

 

 

 

 

 

 

Innolet: Rensing av overvann i gatesluk

Innolet er et system for rensing av overvann i gatesluk.

Systemet består av en sylinder som plasseres i eksisterende

eller nye gatesluk, der overvannet først renses for større partikler

så som løv, sand  o.l. Deretter renses vannet for tungmetaller og

oljerester ved hjelp av D-Rainclean filtermedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandfilterkum og våtmarksfilter

Brukes der det ikke er mulighet for stedlig infiltrasjon.

 

 

Sandfilterkum

 

 

 

 

 

 

Våtmarksfilter

 

 

 

                                                                   

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no