Lemonsjøen

Spredt avløp på Lemonsjøen i Vågå, 4 m3 slamavskiller og infiltrasjonskammer.

ReferanseTrollbinde