Voldsløkka, Oslo

Overvannsmagasin Voldsløkka skatepark i Oslo. SC-740, 135 m3

ReferanseTrollbinde