Filterkum / Supersandfang

Filterkum / Supersandfang

0.00

Desentralisert rensing, effektiv, og lavt vedlikehold

Funke Filterkum er produsert som en monolittisk enhet. Kammerets hovedkomponenter inkluderer innløp, en vertikal spiral med lamellstruktur, en strømnings-separator og et filtermedie. Funke Filterkum er egnet for et tilstøtende areal på opptil 600 m2 (DIBt / German Institute for Building Technology). Inkludert topp-platen, har systemet en total høyde på 3,2 m. Høydeforskyvningen mellom innløp og utløp er ca. 1,0 m; utløpsdybden er på ca. 2,0 m. Filterenheten består av D-Rainclean® filtermedium. Regnvannet viderekobles ved hjelp av et omkrets-«liggende» slisset dreneringsrør som blir dekt med pukk. Forurensninger tilbakeholdes etter hvert som overvannet passerer gjennom kummen og filtermediet, der mer enn 90% av oppløste og uoppløste forurensninger «stoppes» inne i kammerets forskjellige filtreringsseksjoner. Resultatet: Overvannet som kommer ut av kammeret, er i samsvar med inspeksjonskravene til Tysklands Federal Soil Protection Ordinance (BBodSchV) og kan dreneres i grunnvannet.

Fordelene i praksis:

  • Robust, solid og lang levetid

  • Lettvekts-design

  • Enkel inspeksjon og vedlikehold

  • Høy rensegrad

Quantity:
Add To Cart