Regnbed

Regnbed

0.00

 Regnbed i en kombinasjon med en betongkum eller et egnet areal og D-Rainclean® Filter Media gir en profesjonell løsning for å håndtere forurenset overvann.

Systemet består av en rund betongkum med nominelle diametere mellom DN 1500 og DN 2500 eller et egnet areal som er utstyrt med innløp, utløp, pukk, fiberduk og D-Rainclean® Filter Media. Når det kombineres med et fordrøyningsbasseng eller D-Raintank®, representerer regnbedet den perfekte løsningen for å behandle regnvann i trange «rom».

Dette er ikke den eneste funksjonen som gjør det nye systemet til et interessant alternativ for arkitekter, ingeniører og byggentreprenører. Designet gjør det mulig å integrere løsningen på eiendommen, og i motsetning til en vanlig infiltreringsgrøft eller regnbed, krever D-Rainclean® svært lite installasjonsplass. Arealet som kreves for en konvensjonell løsning, vil være 10% til 20% av avrenningsområdet. D-Rainclean® trenger bare rundt 2-3%. Dette er svært viktig når man vurderer størrelsen på byggeplanen og den pågående stigningen i boligprisene.

 D-Rainclean® i kombinasjon med en betongkum eller ved bruk i regnbed kan også brukes i områder hvor et biologisk aktivt jordareal er pålagt ved lov.

Fordeler:

  • D-Rainclean® filter media i samsvar med DIBt-godkjenning Z-84.2-1

  • effektiv adsorpsjon av tungmetaller

  • adsorpsjon av PAH

  • adsorpsjon og nedbryting av petroleumhydrokarboner

  • D-Rainclean® filter Media har svært gode resultater i laboratorie- og felttester

  • plate eller pukk for vannfordeling

  • stålrist eller betongplater er tilgjengelig på forespørsel

Add To Cart