Funke Sedimentasjonskum

Funke Sedimentasjonskum

0.00

Effektiv, bærekraftig

Kammerets hovedkomponenter inkluderer innløp, en vertikal spiral lamellstruktur, en strømnings-separator, samt et nødoverløp plassert over utløpet.

Ved bruk av Funke Sedimentasjonskum, kan de fleste filtrerbare stoffene (FAS) som finnes i overflatevannet fanges opp.

Kammerets effektivitet ved 3000 m2 er opp mot 70 %. Etter at vannet har gått gjennom sedimentasjonskammeret kan det tilbakeføres til naturen i form av infiltrasjon, eller direkte til bekker, elver, innsjøer og lignende (i samsvar med den tyske DWA-A 102-retningslinjen). Kummen og topplaten har en total høyde på 3,2 meter. Høydeforskjellen mellom innløp og utløp er ca. 0,8 m; utløpsdybden er ca. 1,5 m.

Sedimentasjonskammeret krever svært lite vedlikehold. Vanligvis må slamfellen tømmes en gang per år.

Fordeler i praksis:

  • Minimale plassbehov

  • Utmerket behandlingsytelse (effektivitet ca 70%)

  • Oppsamlingsområde opp til 3000 m2

  • Lite vedlikehold  

Add To Cart

PDF til nedlasting

Produktbeskrivelse