StormTech fordrøyningsbasseng

StormTech fordrøyningsbasseng

0.00

StormTech er et unikt system for håndtering av overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

Tåler tyngde, selv med lite overdekning

StormTech kan legges med minimal overdekning, selv under sterkt trafikkerte arealer. Dette på grunn av den unike oppbygning som gjør at det er massen rundt kamrene som bærer overliggende vekt. StormTech kan benyttes både til infiltrasjon og/eller fordrøyning av overvann/regnvann. Sammenlignet med pukkfylte bassenger gir denne løsningen større lagringsvolum, bedre infiltrasjonsevne og mulighet for vedlikehold og lang levetid.

Plassbesparende og kostnadseffektivt

StormTech har utviklet et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, og/eller infiltrere overvann lokalt. Den strukturelle styrken gjør at StormTech kammer kan plasseres under veger og andre trafikkerte arealer, og Stormtech er konstuert for å tåle last på hele 14,5 tonn akseltrykk. For dette trengs kun 63 cm overdekning av selvkomprimerende masse og asfaltdekke. Dette gjør systemet plassbesparende og kostnadseffektivt.  I forhold til magasiner av stein og pukk trenger StormTech bare 40% av arealet for å ta hånd om samme mengde overvann.

Link til produsentens hjemmeside.

Quantity:
Add To Cart