BSM-adapter rørkobling

BSM-adapter rørkobling

0.00

BSM-adapter fra DN 250 til 500

Tilkobling av uPVC-drenerings- og avløpsrør til betongrør med muffeende og kummer.

Funke BSM-Adapter gjør det mulig å lage gode overganger fra betongrør og kummer til plastrør. Funke BSM Adapter består av en «kropp» omgitt av en rekke «brytere», som kontraheres ved hjelp av en robust rustfri stålklemme - tetningen som omslutter enheten, ekspanderer og komprimeres inn i pakningen på muffen. Det eksentriske arrangementet med utveksling sikrer at overgangen alltid er på riktig nivå. Adapterets ekstremt store klemmeområde, som er tilgjengelig i nominelle diametere på DN 250 til DN 500, medfører at systemet kan brukes til mange forskjellige applikasjoner.

Bruksområde:

 • overgang til betong med innstøpt pakning

 • rør- og kummer med innstøpt pakning

 • kloakkrør

 • kombinert kloakk og overvannsrør

 • overvannsrør

Spesielle egenskaper:

 • passer inn i en hvilken som helst muffeende med innvendig diameter innenfor klemmeområdet

 • det er ikke nødvendig å kutte av den (gamle) rørmuffen

 • nivå-kompensasjon mellom Funke BSM adapter og kum / (gammelt) rør

 • motstandsdyktig mot skjærkraft

 • motstandsområde: pH 2-12

 • resirkulerbar takket være materialets renhet

Quantity:
Add To Cart