Mengdereguleringskum DN 800

Mengdereguleringskum DN 800

0.00

HS®-mengdereguleringskum DN / OD 800 benyttes ved utslipp av overvann som styres til det offentlige nettet, for eksempel etter et fordrøyningsbasseng.

For å unngå blokkeringer av utslippsventilen, finnes det et  overløp DN / OD 160 i kummen. Under innløpet og utslippsventilen er det en sedimenteringssone som kan rengjøres ved hjelp av sugebil.

Fordelene i praksis:

  • kontrollert utslipp av regnvann

  • doseringselementet kan justeres om nødvendig

Add To Cart