D-Raintank 3000 fordrøyningskassetter

D-Raintank 3000 fordrøyningskassetter

0.00

D-Raintank 3000 er et system for å håndtere regnvann på en bærekraftig måte.
D-Raintank 3000 har en god lastbærende kapasitet på grunn av et optimalisert design og ved å benytte et svært elastisk PVC-U materiale som har en elastisitetsmodul på over 3000 N / mm².
Elementene leveres til byggeplassen klar for installasjon. Hvert element består av en kassett med fire lastavledende stammer. Konstruksjonen sikrer en god fordeling av vekt til den omkringliggende jorda.

Kassettene sikres mot hverandre med fireveis låser, og kan stables tre kassetter høyt. Lagringskapasiteten til D-Raintank 3000 er 97%, mens en konvensjonell grusbasert infiltrasjonsgrøft gir en kapasitet på bare 30-35%. Elementene er enkle å installere, og de kan ordnes fleksibelt der man har plassmangel.

De grå kassettene i D-Raintank 3000-systemet er laget av PVC-U.

Fordeler i praksis:

  • høy lagringskapasitet (97% av totalvolumet)

  • innløpstilkoblinger fra DN / OD 110 til DN / OD 400

  • tilpasset kamerainspeksjon og spyling

  • inspeksjonskum kan monteres der man ønsker det

  • spyling og sedimenteringsrør kan brukes som tilstrømningsforbindelse

  • enkel å håndtere med dimensjonen L x B x H: 600 x 600 x 600 mm

Quantity:
Add To Cart