Innolet-G

Innolet-G

0.00

Rensing av overvann

INNOLET®-G er utstyrt med en kum, en stålinnsats og en filterpatron fylt med filtermedium.

Driftsprinsippet er enkelt: Nedbørsvannet med sedimenter strømmer inn i kummen som er utstyrt med INNOLET®-G. Distribusjonskjeglen styrer nedbørsvannet forbi innsatsen slik at den samler seg på bunnen av kummen. Når vannet stiger, strømmer nedbørsvannet gjennom filterpatronen, som er fylt med et spesielt filtermedium. Vannet blir dermed renset, og det kan dreneres på rørnettet via utløpet som er koblet til det øvre området. Anbefalt avløpsområde for INNOLET®-G er 250 m2.

Fordelene i praksis:

  • Kan instaleres i eksisterende kumløsninger, uten å måtte grave opp allerede etablert areal

  • Passer som løsning i kjøreareal

  • Høy behandlingsytelse

  • Høy rensegrad av tungmetaller (60-80%), PAH (50%) og FAS (50-80%)

Quantity:
Add To Cart