D-Rainclean - rensing av overvann

D-Rainclean - rensing av overvann

0.00

D-Rainclean® oppnår sin gode rensekapasitet på grunn av utvalgte naturlige mineraler med høy utvekslingskapasitet og filtereffekt.

Mengden av «oljedrypp» på trafikkarealer får nesten en fullstendig nedbrytning. Ved ulykker med opp til 10 liter olje/meter bindes oljen i 24 timer i substratet.

 D-Rainclean® sin infiltrasjonsrenne består av en plastikkrenne fylt med substrat for rensing av overvann. Plastikkrennen har innvendige mål H/B/L = 366/300/500 mm, og har 8 åpninger med diameter = 100mm. Når forurenset overvann har passert substratlaget i D-Rainclean®, blir det rensede vannet ledet til infiltrasjon i de 8 åpningene i bunnen av rennen.

Funke tilbyr markedet en profesjonell løsning til håndtering av belastet overvann, ved å ha utviklet D-Rainclean®, som er en kombinasjon av en PP-infiltrasjonsrenne og et substrat. Fra veier, parkeringsplasser, gård- og takarealer fanger D-Rainclean® opp regnvann, som til dels er belastet med høye konsentrasjoner av forurensede stoffer, og renser det til en ufarlig tilstand ut i jorden. D-Rainclean® oppfyller dermed kravene i DWA’s arbeidsblad A 138.

Quantity:
Add To Cart