Infiltrasjonskammer - spredegrøft

Infiltrasjonskammer - spredegrøft

0.00

Infiltrasjonskammer, den enkleste, raskeste og mest fleksible løsningen for installasjon eller renovering av infiltrasjonsanlegg. Infiltrasjonskammer har stor kapasitet og tilpasses enkelt terrenget og de tilgjengelige arealene.

Infiltrasjonskammer® gir følgende fordeler:

  • Hurtig og enkel installasjon

  • Mindre maskinarbeide

  • Kun bruk av stedlige masser, ingen pukk.

  • Stort volum for perioder med stort vannforbruk

  • Mer effektiv infiltrasjon enn pukkløsninger

  • God tilgang til luft for mikroorganismer

  • Mulighet for inspeksjonsrør for overvåkning

  • Lengre levetid enn tradisjonelle anlegg

  • Kan legges med inntil 15 i kurve

  • Miljøvennlig og kostnadseffektiv

Quantity:
Add To Cart